V dnešním článku si povíme něco o tom jak by měla vypadat smlouva o půjčce. Na závěr článku si také budete moci stáhnout vzor smlouvy o půjčce ve formátu .doc pro textový editor Word.

Co je to smlouva o půjčce

Smlouva o půjčce určuje vztah mezi dlužníkem a věřitelem. Smlouva o půjčce může být dle platného zákona i v ústní formě, ale v dnešní době je dobré vše řešit výhradně v písemné formě. Písemná forma je více průkazná a lépe vymahatelná. Ústní dohoda není nijak zaznamenána a tak má často po čase nulovou vypovídajicí hodnotu. Vždy bych tedy volit písemnou formu. S tím vám může pomoci smlouva o půjčce a její vzor.

Smlouva o půjčce by se měla uschovat

Smlouva o půjčce se vždy vyhotoví ve dvou kopiích. Aby každá strana (věřitel a dlužník) získaly po jedné kopie. Obě strany podepíšou obě smlouvy. Smlouva o půjčce by se měla vždy řádně uchovat a schovat, aby jsme jí mohli opět vytáhnout v případě nějakých problémů.

Vzorová smlouva o půjčce vzor

Smlouva o půjčce musí mít všechny předepsané náležitosti. Obyčejný člověk se v tom většinou vůbec neurientuje. Velmi mu může ale pomoci vzor smlouvy o půjččce. Níze po kliku na odkaz si můžete stáhnout vzor smlouvy o půjčce ve formátu .doc pro textový editor od Micsrosoftu.

Smlouva o půjčce vzor