Dohoda o půjčce je dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o podmínkách půjčky či úvěru. Záleží vždy na dohodě obou stran, dohoda musí být pro obě strany přijatelná. Pak může vzniknout dohoda o půjčce.