Dohoda o půjčce je dohoda mezi věřitelem a dlužníkem o podmínkách půjčky či úvěru. Záleží vždy na dohodě obou stran, dohoda musí být pro obě strany přijatelná. Pak může vzniknout dohoda o půjčce.

Dohoda o půjčce mezi věřitelem a dlužníkem

Dohoda o půjčce slouží k tomu, aby se sblížily představy dlužníka a představami dlužníka. Každý mají často úplně jiné požadavky. Vždy je to otázka nabídky a poptávky. Dohoda o půjčce je dobrovolná a je věci věřitele a dlužníka.

Dohoda o půjčce jednodušše

Dohoda o půjčce často vzniká velmi rychle, protože obě strany mají velký zájem na tom se schodnout. Dlužník potřebuje rychle peníze a tak často spěchá a podepíšete méně výhodné podmínky. To je výhodné i pro samotného věřitele, které tak lépe zhodnotí svoje volné peníze. Mnoho lidí si totiž pomocí půjčky lidem zhodnocuje své volné peníze.

Někdy se hodí také smlouva o půjčce

Mezi cizími subjekty se uzavírá smlouva o půjčce často výhradně písemnou formou. Zákon dovoluje i ústní formu, ale využívá se pouze písemná forma. Na smlouvě o půjčce musí být všechny důležité informace o dlužníkovi a také všechny důležité informace o věřiteli, dále následuje samotný předmě půjčky.

Smlouva o půjčce vzor

Pokud si vůbec nevíte rady, tak si stáhněte vzor:
Smlouva o půjčce vzor